Wedstrijdreglement

 

 

 1. Door middel van loting zal aan iedere deelnemer/ster een steknummer worden toegewezen.
   

 2. Men mag bij de waterkant direct met de voorbereiding van de wedstrijd beginnen.
  Na het eerste signaal (claxon) mag er worden gevoerd en gevist.
   

 3. Het tweede signaal betekent einde wedstrijd.
  Er dient onmiddellijk te worden opgehaald en alleen de vis die zich bij het tweede signaal in het leefnet bevindt, telt.
   

 4. De visstekken hebben een onderlinge afstand van minimaal 15 meter.
   

 5. Men mag maximaal één meter naar links of rechts uitwijken van het steknummer.
   

 6. Er mag met ten hoogste één hengel worden gevist. De hengelkeuze is vrij. Het is verboden om gelijktijdig met bijv. de feederhengel
  of winkle picker te voeren en met de vaste hengel te vissen.  Men mag dus slechts één vislijn in het water hebben.
  Tevens is het z.g. “cuppen” met een andere vaste hengel verboden.

   

 7. Voor snoek, snoekbaars alsmede wettelijk beschermde vissoorten geldt altijd het verbod om deze ter weging
  aan te bieden en dienen onmiddellijk te worden teruggezet. 
  Buiten het gesloten seizoen mag alle andere vissoorten ter weging worden aangeboden zonder een maat in acht te nemen
  .
   

 8. Bij het aanbieden van drie of meer beschadigde vissen volgt diskwalificatie. Eventuele dode vis dient te worden meegenomen.
   

 9. De gevangen vis dient te worden bewaard in een niet-metalen leefnet met een minimale lengte van ten minste 2,50 meter. 
  Het leefnet in het water laten hangen totdat de weegcommissie u heeft benaderd.
   

 10. Het gebruiken en in bezit hebben van rode maden en verse de vase is verboden.
   

 11. Het gebruik van een katapult is voor eigen risico.
   

 12. Bij een gelijke einduitslag gaat de hoogste klassering naar degene wiens nummer het dichtst bij het midden van het vak is.
   

 13. Het is niet toegestaan schade aan te brengen aan oevers of afval in welke vorm dan ook aan de waterkant achter te laten.
   

 14. Reclames moeten binnen 15 minuten na afloop van de wedstrijd bij de wedstrijdleiding worden ingediend.
   

 15. De deelnemer dient na afloop van de wedstrijd de eventueel gewonnen prijs zelf af te halen.
   

 16. HSV Tynaarlo - Vries kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade, ontstaan door welke oorzaak dan ook.
   

 17. In situaties waarin dit wedstrijdreglement niet voorziet beslist de wedstrijdleiding.