Contributie en lidmaatschap

 

 

Klik hier voor de Vispascheck en hier voor veelgestelde vragen betreffende de Vispas

 

Lidmaatschap / contributie

U bent lid van een hengelsportvereniging en ontvangt via de vereniging een VISpas om te kunnen vissen.
Deze VISpas is geldig van 1 januari tot en met 31 december van het betreffende jaar.
Net zoals bij andere verenigingen bent u aan uw hengelsportvereniging vooraf contributie verschuldigd.
De VISpas die u daarna ontvangt is het hele jaar geldig.
Daarom is het vanzelfsprekend dat u de VISpas in januari in de bus heeft, al maakt u alleen maar in de zomermaanden
gebruik van de vergunning.
Mocht u de contributie aan de hengelsportvereniging niet op tijd betalen, dan heeft u geen recht op uw VISpas.
Wilt u toch weer een VISpas hebben, dus weer lid worden van een vereniging, dan betaalt u hiervoor inschrijfkosten.
Die extra kosten had u zich kunnen besparen door op tijd uw contributie aan de vereniging over te maken.

 

Top

 

Opzeggen lidmaatschap

Wilt u uw lidmaatschap bij de hengelsportvereniging opzeggen en géén VISpas meer ontvangen, dan moet u uw lidmaatschap
voor 1 oktober voorafgaand aan het nieuwe jaar opzeggen via de Hengelsportfederatie Groningen-Drenthe, 0592-542890 of via info@vissen.nl

Tevens dienen (adres)wijzigingen via deze weg doorgegeven te worden. Zegt u na 1 oktober uw lidmaatschap op, dan ontvangt u voor
het nieuwe jaar de VISpas en bent u de contributie voor dat jaar verschuldigd.

Neemt u desondanks de VISpas niet af, dan wordt de VISpas teruggestuurd naar het federatiekantoor en betaalt u
€ 2,30 extra inschrijfgeld wanneer u in de loop van het jaar weer lid wil worden.

 

Top

 

Royement

Vanaf 2003 is het niet meer mogelijk van een andere hengelsportvereniging lid te worden wanneer u niet op tijd (vóór
1 oktober) bij uw 'oude' hengelsportvereniging heeft opgezegd. U zult eerst de extra kosten die de oude vereniging voor
u heeft gemaakt aan die vereniging moeten voldoen voordat u een nieuwe VISpas ontvangt!

 

Top

 

Sublidmaatschap

Voor de Drentse sportvissers is de mogelijkheid 'sublid' te worden van een andere Groningse of Drentse vereniging.
Met dien verstande  dat u bij de ene vereniging als hoofdlid wordt ingeschreven en bij de andere vereniging als sublid.
U betaalt voor het sublidmaatschap € 9,65.


Als sublid mag u aan de wedstrijden van beide verenigingen meedoen. Voor de federatieve wedstrijden kunt u kiezen voor
welke vereniging u vist. Voor de vereniging waar u hoofdlid bent of toch maar voor de vereniging waar u sublid bent, de keus is aan u.
Subleden hebben dezelfde rechten als hoofdleden. Zij kunnen ook bestuurslid of commissielid zijn binnen de vereniging waar zij sublid zijn.

 

Top

 

Abonnement Hét Visblad

U kunt zich als lid van onze vereniging zeer goedkoop op Hét Visblad abonneren.
De maximumprijs bedraagt dan slechts  € 9,95 per jaar (12 nummers)
Indien u een individuele abonnement bij de Sportvisserij Nederland neemt, dan betaald u per jaar (12 nummers)
en bij machtiging € 13,45.
Bij betaling d.m.v. een acceptgiro c.q. overschrijving worden € 1,50 administratiekosten in rekening gebracht door Sportvisserij Nederland.

 

Top

 

Contributie hoofdlid
De VISpas is het lidmaatschapsbewijs van een sportvisser.
Op de VISpas staat van welke vereniging hij/zij lid is.
Tezamen met de bijbehorende "lijsten van viswateren" is de VISpas tevens de visvergunning.
Gevist mag worden in de wateren die genoemd staan in die lijsten.
Er is in ieder geval een landelijke lijst. Verder kan er een federatieve of verenigingslijst bij zitten.

Kosten per jaar voor hoofdlidmaatschap € 30,25

Top

 

Contributie sublid

€ 9,65.

 

Top

 

Contributie jeugdlid t/m 13 jaar
Voor jeugdleden tot 14 jaar, die willen vissen met twee hengels of op roofvis is er de jeugdvispas.
De mogelijkheden zijn gelijk aan die van de VISpas.
Ook als een jeugdlid mee wil doen aan federatieve of landelijke wedstrijden heeft hij/zij een jeugdvispas nodig.

Peildatum leeftijd is 01-01 van het lopend jaar.

Kosten jeugdlid van 0 tot en met 13 jaar:     € 11,25

 

Top

Bovenstaande bedragen zijn geldig bij automatische incasso.
Indien u toch wenst per acceptgiro te betalen, kost u dat per jaar € 4,00 extra.

 

Indien u voor de eerste keer lid wordt van een hengelsportvereniging en u haalt een VISpas bij een
hengelsportzaak- of vereniging dan betaald u  € 2,30 administratiekosten extra. (dit zijn de kosten die de federatie berekend)