Nachtvispas 2010

 

Voor wie?

De NachtVISpas is verplicht voor iedere VISpashouder die doorvist twee uur na zonsondergang.

Kosten
De prijs van de NachtVISpas is vastgesteld op 10,-.

Hoe aanvragen
Vissers die de NachtVISpas willen aanvragen, kunnen dit doen vanaf oktober bij een  hengelsportvereniging van de
federatie Groningen Drenthe waar ze lid zijn. De gegevens staan op de VISpas 2009. De vereniging zorgt er dan voor dat
de NachtVISpas bij de federatie wordt aangevraagd.

Uitzonderingen
Peurders die in het bezit zijn van een peurvergunning, zijn vrijgesteld van de NachtVISpas.
Verenigingen die nachtviswedstrijden organiseren, hebben geen NachtVISpas nodig.
Dit wordt in de toestemmingsbrief van de federatie geregeld.


HSF Groningen Drenthe